PVDF

PVDF – polyvinyylideenifluoridi – on kestomuovi

PVDF on osittain kiteinen materiaali ja kuuluu fluorimuovien ryhmään.
PVDF valmistetaan polymeroimalla difluoridikloretaanimonomeereja.
PVDF tunnetaan tuotemerkeistä Kynar, Solef ja Foraflon.

Käyttöala
PVDF:n käyttöala on laaja sen kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksiensa ansiosta.
PVDF:a käytetään erityisesti silloin, kun tarvitaan kemiallista kestävyyttä ja mekaanisen
rasituksen sekä lämpökuormituksen kestävyyttä. PVDF:a käytetään usein vuorauksena tai
pinnoitteena muiden materiaalien, esim. lasikuituvahvisteisen polyesterin ja teräksen kanssa.
Tyypillisiä käyttökohteita kemian ja petrokemian teollisuudessa, lääketeollisuudessa sekä
elintarvike-, paperi-, elektroniikka-, ja galvanointiteollisuudessa ovat:
– putket, putkenosat ja venttiilit
– lämmönvaihtimet
– hammasrattaat, laakerit ja holkit, ruuvit ja mutterit
– pumppujen pesät ja juoksupyörät
– suodattimet
– kondensaattorien kalvot ja levyt
– piirilevyjen osat
– putket, säiliöt, venttiilit, kannakkeet jne.
– mikrosirujen ja piirilevyjen valmistus

Ominaispiirteet
PVDF tunnetaan erityisesti seuraavista ominaisuuksista:
– hyvä kemiallinen kestävyys
– elintarvikehyväksytty
– hyvät mekaaniset ominaisuudet (lujuus ja jäykkyys)
– hyvä kulutuksenkestävyys ja kitkaominaisuudet
– pitkäaikainen
– hyvä lämpöstabiliteetti
– kestää UV- ja gammasäteilyä
– erinomainen sähköneristyskyky
– hitsattava
– ei läpäise kaasuja

Mekaaniset ominaisuudet
PVDF:n mittapitävyys, isku- ja lovi-iskulujuus on hyvä. PVDF:n, niinkuin yleensä fluorimuovien, vetolujuus
on hyvä ja se on jäykkä materiaali. Kosteus ei vaikuta PVDF:n mekaanisiin ominaisuuksiin, sitä voidaan käyttää
vedenalaisissa kohteissa myös korkeissa lämpötiloissa.

Lämpöominaisuudet
PVDF:n käyttölämpötila-alue on laaja myös pitkäaikaisessa käytössä (-30 – +140 °C). Kidesulamispiste on
172 °C, mutta kiderakenteen purkautuminen alkaa vasta yli 380 °C:n lämpötilassa. Purkautumisessa vapautuu fluoriyhdisteitä. Kupari, alumiini sekä rauta toimivat purkautumisessa katalysaattoreina.

Sähköiset ominaisuudet
Polaarisen rakenteensa takia PVDF, tosin kuin muut fluorimuovit, ei sovellu suurtaajuustekniikkakohteisiin. Pientaajuuskohteisiin materiaalia voidaan käyttää. PVDF:n ominaisvastus on korkea, läpilyöntilujuus on muihin kestomuoveihin verrattuna keskitasoinen ja kertamuoveihin verrattuna suuri. Yli 1013 Ohmin pintavastus aiheuttaa staattisuutta, mutta lisäaineiden avulla materiaalista saadaan antistaattinen, jolloin se soveltuu käytettäväksi herkästi palavien aineiden kanssa.

Lastuava työstö
Sekä työstettäessä että muovattaessa tulee ottaa huomioon materiaalin liiasta kuumenemisesta aiheutuvat
terveyshaitat. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. PVDF:n lastuava työstö on helppoa yksinkertaisilla työkaluilla.

Lämpömuovaus
PVDF:a voidaan lämpömuovata, mutta muovauslämpötila-alue on kapea, ideaalinen lämpötila on 160 – 175 °C.
Kiteiden sulamislämpötila on 172 °C, joten jos ei käytetä polyesterilaminoitua PVDF:a , kannattaa tukena käyttää
kumilevyä. Tällä tavoin saavutetaan paksuuteen nähden 1,2 kertainen vetosuhde.

© 2014 Merocap.fi