PVC

PVC – Polyvinyykloridi

– PVC-U, pehmittämätön kova PVC, yleislaatu puolivalmisteissa.
– PVC-C, jälkikloorattu PVC, korkeampi lämpötilankesto
– PVC-TF, lämpömuovauslaatu

Käyttöala
PVC:tä (kova) käytetään yleensä vedenkäsittelytekniikassa ja kemikaalien käsittelyssä: putket, putkenosat, venttiilit, altaat, säiliöt sekä ilmastointijärjestelmät. Kirkkaita PVC-levyjä käytetään ikkunaruutuina ja muotokappaleina. PVC-TF:n käyttökohteita ovat väliseinät, säiliöt, mittaritaulut, koneiden suojalevyt, hytit yms.
PVC on on löytänyt paikkansa myös kone-, sähkö-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa PVC levyt soveltuvat hyvin kylttimateriaaliksi, sillä maali ja painoväri tarttuvat hyvin sen pintaan. Kylttimateriaalina käytetään usein
PVC-TF ja vaahto PVC laatuja, joita on helppo työstää ja asentaa. Notkeammat, kumimaiset, laadut soveltuvat esim. lattiasuojiksi ja joustaviin oviin.

PVC:n ominaispiirteet
PVC on hyvä valinta kun tarvitaan:
– hyvää kemiallista kestävyyttä ( hapot ja emäkset)
– jäykkyyttä
– iskunkestävyyttä
– muovattavuutta
– työstettävyyttä
– edullista hintaa
– Älä käytä PVC:a vahvojen liuottimien kanssa.

Mekaaniset ominaisuudet
PVC: tä toimitetaan niin monina eri laatuina, että materiaalista on mahdotonta tehdä yhtenäistä yleiskuvaa.
Kova PVC on yksi jäykimmistä muovilaaduista ja se on erittäin vahva normaaleissa lämpötiloissa. Materiaalin
iskunkestävyys on hyvä eikä siihen synny helposti halkeamia. Myös kirkkaan PVC:n iskunkestävyys on hyvä.
Vaahto PVC on jäykkä vaahdotetun rakenteensa ansioista.

Lämpöominaisuudet
Normaalisti PVC:tä ei saa käyttää yli 60 °C:ssa – kuormitettuna maksimi käyttölämpötila on n. 45°C.
Erikoislaadut kestävät suurempia lämpötiloja, PVC-C:tä (kloorattu) voidaan käyttää 100°C saakka.
Kovan PVC:n lasittumislämpötila on n.80 °C, jolloin materiaali muuttuu kumimaisen joustavaksi. Puolipehmeällä PVC-laadulla on kumimaiset ominaisuudet normaalilämpötilassa. PVC:n iskunkestävyys on heikko alhaisissa lämpötiloissa.

Sähköiset ominaisuudet
PVC:n sähköneristyskyky on hyvä, mutta dielektrisyyshäviö on suuri.

Fysiologiset ominaisuudet
PVC voi olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, mutta stabiilisaattoreilla tulee olla hyväksyntä. Pehmeissä laaduissa vaaditaan lisäksi hyväksyntä pehmitinaineelle.

Lämpömuovaus
PVC:n ja kirkkaan PVC:n muovaukseen käytetään usein lämpömuovausta ja -taivutusta. Materiaalia on helppo muovata, myös monimutkaiset muodot on helppo tehdä. Korostamme kuitenkin että eri PVC laatujen välillä on merkittäviä eroja. PVC-TF:ä voidaan kylmätaivuttaa 3 mm:n paksuuteen asti.

Liimaus
Liimausta käytetään paljon mm. PVC putkien ja putkenosien yhdistämiseen. Useimmiten käytetään liuotinliimaa, joka sisältää PVC:lle soveltuvaa liuotinta, esim. tetrahydrofuraania.
Liimattavat pinnat tulee puhdistaa hyvin metyleenikloridilla tai hiekkapaperilla. PVC:n liimaukseen käytetään
myös kontakti-, polyuretaani- tai kaksiskomponenttiepoksiliimaa. Noudata liimausohjetta huolellisesti ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta työympäristössäsi.

© 2014 Merocap.fi