PETP

PETP – polyetyleenitereflaatti

– thermoplastinen polyesteri – on kestomuovi.
Se kuuluu lineaarisiin polyestereihin, joita kutsutaan polyalkyylitereftalaateiksi.

Käyttöala
Hyvien lämpö-, mekaanisten sekä sähköisten ominaisuuksiensa ansiosta osittain kiteisellä PETP:llä on laaja käyttöala. PETP.tä käytetään mekaanisissa rakenteissa, joilta vaaditaan kuormituskestävyyttä, hyvää mittapitävyyttä, pientä kitkaa sekä hyvää kulumiskestävyyttä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat laakerit,
hammaspyörät sekä erilaiset koneenosat. Mekaanisen lujuuden, hyvän lämpö- stabiliteetin sekä hyvien sähköisten ominaisuuksiensa ansiosta PETP soveltuu käytettäväksi sähköisiin ja elektronisiin laitteisiin.

Ominaispiirteitä
– luja ja jäykkä materiaali
– viruminen vähäistä, pieni kylmävaluminen
– mittatarkkuus (kosteuden imeytyminen vähäistä, pieni lämpölaajenemiskerroin)
– kova pinta (voidaan hioa mittatarkaksi)
– alhainen kitkakerroin ja hyvä kulutuskestävyys
– hyvä iskulujuus (kuitenkin jossain määrin loviherkkä)
– hyvät sähköiset ominaisuudet
– hyvä kemiallinen kestävyys

PETP: käytössä huomattavaa
– loviherkkyys
– ei kestä kuumaa vettä ja höyryä
– ei kestä vahvoja liuotinaineita, väkeviä happoja sekä emäksiä
– Ei suositella korkeissa lämpötiloissa (>65°C) ulkokäyttöön

Ominaisuudet
Osittain kiteinen PETP on yksi jäykimmistä lujittamattomista muovilaaduista. Materiaalin kimmomoduuli ja kovuus muuttuvat vain vähän normaalilla käyttölämpötila-alalla (n. 80 °C saakka): Viruminen on vähäistä, näin ollen PETP kestää suhteellisen suuria staattisia kuormituksia. PETP kestää hyvin myös dynaamista kuormitusta ja sen taivutuslujuus on suuri. Materiaalin iskunkestävyys on erinomainen, mutta lovi-iskulujuus on huono.
PETP:stä valmistetuissa osissa kannattaa suosia pyöristyksiä ja välttää teräviä sisäpuolisia
kulmiasekä suuria kappaleen paksuuden vaihteluita. PETP:n kitkakerroin on pieni ja säilyy eri olosuhteissa lähes muuttumattomana. Tämän vuoksi pieni liukunopeus ja sileä (vastin) pinta eivät aiheuta ongelmia (ei slip-stick -ilmiötä). PBT on hauraampi laatu, mutta sen lovi-iskulujuus on parempi kuin PETP:n.

Lämpöominaisuudet
PETP:n lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on alhainen verrattuna moniin muihin materiaaleihin.
Pienen lämpölaajenemiskertoimen ja vähäisen kosteuden imeytymisen ansiosta materiaalin mittapitävyys on vahvistamattomista muovilaaduista parhaimpia. Käyttölämpötila-alue on -40 – +100 °C, lyhytaikaisesti materiaali kestää n. 160 °C lämpötilaa. Lasikuitulujitteista laatuja voidaan käyttää, jopa 250 °C:een saakka (lähellä lasittumispistettä).

Sähköiset ominaisuudet
PETP:n sähköiset ominaisuudet ovat hyvät, sekä ominaisvastus että läpilyöntilujuus ovat korkeat.
Lämpötilan vaihtelut tai kosteus eivät vaikuta materiaalin sähköisiin ominaisuuksiin. Myös eristeominaisuudet
ovat riittävät moniin käyttökohteisiin ja ne pysyvät muuttumattomina laajalla taajuusalueella.

Lämpömuovaus
PETG ja PET- kalvot soveltuvat erinomaisesti tyhjiömuovaukseen. Työstölämpötila on 125 – 160 °C. Osittain kiteinen PETP vaatii 270 °C:n lämpötilan, eikä sitä tämän vuoksi yleisesti käytetä lämpömuovauksessa. 2 mm paksuista ja ohuempaa PETG:tä voidaan kantata kylmänä.

© 2014 Merocap.fi